SDS MSDS Europe logo

Tulevaisuudessa keskitytään tarkemmin tuotteiden sisältämiin luokiteltuihin aineisiin ja myös siihen, että miten tällaisia tuotteita on käsiteltävä, jotta vammoilta vältyttäisiin.

Laadimme käyttöturvallisuustiedotteet kaikkien sisältävien aineiden perusteella, joten ne ovat Euroopan säännöksien mukaisia.

Me luokittelemme tuotteet DPD:n (vanhat varoitusmerkit) tai CLP:n mukaan, riippuen mitä vaatimuksia asiakkaalla on tai miten tuotteet ovat merkitty valmistajan toimesta. Luokituksen yhteydessä tarkistamme lukuiset kansainväliset määräykset ja vaatimukset, jotta käyttöturvallisuustiedotteet vastaavat kansallisia sekä kansainvälisiä määräyksiä.

Olemme tottuneet käsittelemään luottamuksellisia asiakastietoja ja meillä ei ole mitään salassapitosopimuksen allekirjoittamista vastaan.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hinta