SDS MSDS Europe logo

CLP on luokittelun asetukset, koskien aineiden ja seosten merkintöjä ja pakkaamista. Tällä asetuksella mukautetaan edellinen EU:n lainsäädäntö GHS (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta.

Sen päätavoitteena on helpottaa kemikaalien kansainvälistä kauppaa ja säilyttää nykyinen ihmisten terveyden ja ympäristön turvataso. GHS on Yhdistyneiden Kansakuntien järjestelmä vaarallisien kemikaalien tunnistamiseksi ja tiedottamiseksi näistä vaaroista käyttäjille käyttäen standardisoituja merkkejä ja lauseita pakkauksissa sekä käyttöturvallisuustiedotteissa (KTT).

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hinta