SDS MSDS Europe logo

CLP Vaaralausekkeet ovat liitetty tuotteisiin tai yhdisteisiin riippuen niiden luokittelusta. GHS - Global Harmonized System - on YK:n luoma luokitusjärjestelmä. Perustuen GHS:ään, EU on luonut CLP - Classification Labelling and Packing - luokitusjärjestelmän, joka on tarkoitettu koko EU:n alueelle ja sitä toteutetaan parhaillaan.

Tällä hetkellä jotkut merkinnät merkitään kirjaimella "R" tarkoittaen riskilauseketta (risk phrases). Nämä tullaan korvaamaan "H" merkinnällä, joka tarkoittaa vaarallista (hazard).

Samoin nykyiset "S", turvallisuuslausekkeet (safety phrases) korvataan "P", turvalausekkeilla (precaution statements).

Viimein EU on päättänyt luoda omat EUH säännökset antamaan lisätietoja aineista ja seoksista.

Huomioi, että uusi CLP järjestelmä muuttaa myös miten prosentuaalisen ainesosamäärän vaarallisuusmerkinnät tehdään ja millä tavalla. Tulevaisuus ei tee luokittelua helpommaksi, se on jo varmaa, ja on varmaa, että Terveys- & Turvallisuusosastot ottavat vieläkin tarkemmin huomioon käyttöturvallisuustiedotteet ja työpaikan ohjeistukset tulevina vuosina.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hinta